Hotel "MERKUR" novi se nalazi u centru Vrnjačke Banje. Hotel sadrži Relax sadržaje, medicinske usluge, ugostiteljske usluge i kvalitetan smeštaj.


Specijalna bolnica "Merkur"
36210 Vrnjačka Banja
Bulevar srpskih ratnika 11
Centrala:
+381 (0) 36 611 624
+381 (0) 36 611 625
e-mail: marketing@vrnjcispa.rs     
Rezervacije:
+381 (0) 36 618 865
+381 (0) 36 611 873
e-mail: rezervacije@vrnjcispa.rs


Sobe u hotelu Merkur

Hotel Merkur novi ima u svojoj ponudi sobe i apartmane. Sobe 1/1 i 1/2 kategorije „Milenijum“ su opremljene visoko kvalitetnim sadržajima: kupatilom, klimom, kablovskom televizijom, telefonskom

Wellness centar u hotelu Merkur

Gosti “Merkura” imaju priliku da u bade mantilu i papučama, iz sobe udu u ovaj vodeni bajkoviti svet i u njemu otkriju kako da čuju svoje telo, dozvole energiji sopstvenog duha da slobodno teče